On-site On-call

NEDLAB biedt ondersteuning aan bedrijven met een intern laboratorium. Niet alleen door (al dan niet tijdelijk) bepaalde analyses uit te voeren, maar ook door het detacheren van laboratoriummedewerkers. Interne laboratoria hebben doorgaans een geringe bezetting. Bij ziekte of verlof van medewerkers komt het werk dan gemakkelijk in het gedrang, terwijl de continuïteit van het laboratoriumwerk alles te maken heeft met de continuïteit van de productie van het gehele bedrijf.

Extra handen

Heel veel bedrijven hebben in de afgelopen jaren kennisgemaakt met deze vorm van on-site support. Het gaat om laboratoria die met regelmaat of juist met een onregelmatige frequentie “extra handjes” nodig hebben. Ziekte of vakantie van medewerkers vormen een mogelijke aanleiding om gebruik te maken van on-site support. Er zijn echter ook andere redenen waarvoor bedrijven onze mensen graag inzetten. Wanneer de werkdruk (tijdelijk) te hoog oploopt, bijvoorbeeld. Of wanneer er sprake is van speciale projecten. Het inhuren van specifieke kennis en hulp bij calamiteiten behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Vaste medewerker

Wanneer u gebruik wilt maken van on-site support neemt u contact op met NEDLAB. Wij overleggen graag met u over de gewenste ondersteuning, waarna wij vaststellen wie van onze medewerkers bij dat profiel past. Deze persoon kunt u zelf in uw laboratorium inwerken. Wanneer u behoefte heeft aan de inzet van de betreffende NEDLAB-medewerker roept u deze op. In principe wijzen wij u dus een vaste medewerker toe, zodat u niet iedere keer opnieuw iemand wegwijs hoeft te maken.

Overeenkomst

NEDLAB sluit een overeenkomst met u over de inzet van onze medewerker in uw laboratorium. Het tarief voor on-site support is afhankelijk van de met u overeengekomen inzet. Belt u tijdig of op korte termijn, heeft u incidenteel ondersteuning nodig of tamelijk frequent, voor kortdurende inzet of gedurende een langere periode? Is on-site support iets voor u? Informeer bij NEDLAB naar de mogelijkheden. Vraag gerust vrijblijvend informatie aan of leg ons uw specifieke vraag voor.

 

uw branche