INVESTIGATIVE CHEMISTRY (technisch chemisch onderzoek)

De kennis en ervaring die wij afgelopen decennia hebben op kunnen bouwen met betrekking tot chemische en fysische eigenschappen van grondstoffen, halffabrikaten en producten dit in combinatie met vakkennis op het vlak van analytische en fysische chemie, organische chemie, biochemie en microbiologie vormen de basis van de unit NEDLAB Investigative Chemistry.

Onderzoeken naar de root cause in geval van:

 • transport- en opslag gerelateerde incidenten
 • eigenschappen
 • contaminaties
 • vervuilingen
 • schade
 • afwijkingen
 • spill
 • failure
 • forensics

Het onderzoekstraject start veelal op basis van een kosteloos vooronderzoek, u verstrekt zo veel mogelijk informatie met betrekking tot de ervaren problematiek (gebeurtenis, producten, proces etc.) eventueel ondersteund door een hoeveelheid van het betreffende materiaal. Uiteraard is het ook mogelijk dat één van onze specialisten een bezoek brengt bij u op locatie om aldaar poolshoogte te kunnen nemen.

Op basis van de verstrekte resp. verzamelde informatie in combinatie met een kosteloos vooronderzoek, stellen wij een geheel vrijblijvende offerte op. Na uw akkoord gaan wij aan de slag met het onderzoek.

Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Visueel onderzoeken van materialen ondersteund met fotografie in microrscopische fotografie
 • Tal van laboratoriumonderzoeken met behulp van een uitgebreid scala aan laboratoriumtechnieken zoals: gas- en vloestofchromatografie GC en HPLC), massaspectrometrie (MS), Infrarood spectrometrie (FT-IR met ATR), röntgenfluorescentie spectrometrie (XRF), optische emissie spectrometrie (ICP-OES), atomaire absorptie spectrometrie (AAS), UV-vis spectrometrie, ion-chromatigrafie (IC én CIC), SEM-EDX*, TGA*, DSC* en tal van fysische technieken als dichtheid, viscositeit, smelt- resp. stolpunt, kookpunt, kooktrajecten tal van scheidingstechnieken zoals gefractioneerde destillatie, deeltjesgrootte verdeling (zeeftesten), filtratie, uitvriezen en extracties.
 • literatuuronderzoek
 • deskresearch
 • uitgebreide rapportage inclusief conclusie en eventuele aanbevelingen

De bevindingen worden met u als opdrachtgever besproken omdat onze blik verfrissend is met betrekking tot uw processen.

* worden uitgevoerd door externe partijen.

 

 

 

uw branche