Monsterneming

De buitendienst van NEDLAB voert metingen op locatie uit en neemt monsters voor analyse in het laboratorium. De medewerkers zijn uitgerust met een uitgebreid arsenaal aan bemonsteringsapparatuur. Hoe een product ook opgeslagen of verpakt is, het is altijd mogelijk om de bemonstering schoon en adequaat uit te voeren.

Specialistisch

Monsterneming is een specialistische klus. Het gaat immers om kostbare of kwetsbare producten, om voedingsmiddelen, gassen, giftige, lichtontvlambare of agressieve stoffen. Bovendien mag het monster niet worden beïnvloed door monstergereedschap, de verpakking, de omgeving of eventuele hulpmiddelen. Afhankelijk van de aard van het bemonsterde materiaal slaan de medewerkers van NEDLAB het monster op in glas, kunststof, metaal of in zakken. Op ieder monster komt een label met de nodige gegevens. Het is mogelijk om de monsters te verzegelen met een code.

Bemonstering

NedLab analyseert een uitgebreid productenscala. Nagenoeg al deze producten kunnen wij ook bemonsteren. Het kan gaan om visceuse of niet-visceuse vloeistoffen, poeders en andere vaste stoffen of gassen. Voor het bemonsteren van ‘koude’ middelen, zoals vloeibare CO2 gebruikt NedLab een speciaal ontworpen systeem. De wijze van monsterneming is afhankelijk van het nodige onderzoek.

Omvang

Welke hoeveelheden bemonstert en onderzoekt NEDLAB zelf? Zeeschepen (tot 80.000 mt), binnenvaartschepen (tot 2000 mt), railtank/cars/wagons (tot 50 mt), tankauto’s bulk (tot 25 mt), tankcontainers/bulkcontainers (tot 20 mt), IBC’s/BigBags (tot 1000 kg), drums/zakken/balen (tot 200 kg), retailverpakkingen (< 200 kg) en leidingen & systemen (continue).

Gassen

Voor de controle van medische gassen en ademlucht zijn metingen op locatie noodzakelijk. Doorgaans behoort hier aanvullend laboratoriumonderzoek bij. Het kan gaan om incidentele metingen of monitoring. De kwaliteit van medische gassen en ademlucht is van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en patiënten. NedLab hanteert voor het onderzoek de wettelijke eisen zoals vastgesteld in de Europeese Pharmacopoeia wetgeving. Metingen die van belang zijn, zijn onder meer indentificatie, vochtgehalte en dauwpuntbepaling, testen op verontreinigingen, het minerale oliegehalte, de aanwezigheid van koolwaterstoffen en deeltjesmetingen volgens de NEN 7396 of de ISO 8573.
Technische/industriële gassen controleren wij eveneens op kwaliteit en samenstelling om er zeker van te zijn dat de producten voldoen aan de gewenste of noodzakelijke specificaties.

Deskundig

De buitendienstmedewerkers van NEDLAB zijn uitstekend opgeleid voor hun taak. Zij hebben ervaring met een breed scala aan bemonsteringen en beschikken over alle benodigde apparatuur en hulpmiddelen. Hierbij behoren ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast beschikken al onze buitendienstmedewerkers over een VCA-diploma en mogen zij zich op grond daarvan op de meeste bedrijfsterreinen begeven.

 

uw branche