Microbiologie

Microbiologie is een term die door “Van Dale” omschreven wordt als de biologie van de micro-organismen. Echter in een microbiologisch laboratorium maken we gebruik van eigenschappen van micro-organismen om deze te kunnen identificeren en te kwantificeren. Er zijn een aantal soorten micro-organismen zoals: bacteriën, gisten, schimmels, protozoa, algen, parasieten en virussen.
Micro-organismen zijn overal om ons heen en zij zijn in staat om onder allerlei soorten omstandigheden te overleven. Ook zijn zij een essentieel onderdeel van onze wereld en vaak een variëteit aan zeer nuttige functies, hieronder een paar voorbeelden:

  • fermentatie (productie van bijvoorbeeld bier, wijn, kaas, brood en bepaalde soorten worst);
  • verteren van voedsel;
  • produceren van vitamines
  • afbreken van afval

Maar helaas kunnen micro-organismen ook bijzonder schadelijk zijn. Micro-organismen zijn de oorzaak van veel ziekten bij mens, dier en planten, deze organismen noemen we dan ook pathogeen (ziekteverwekkend). Veel ziektes worden van mens tot mens of van dier tot mens overgedragen, slechts weinig ziekten worden door voeding overgedragen. Ziektes die door voeding veroorzaakt worden door het eten van voedingsmiddelen worden vaak ondergebracht onder de noemer voedselvergiftiging .
Mede deze ziekte veroorzakende micro-organismen zijn de reden voor strenge regelgeving en het daaruit voorvloeiende laboratorium onderzoek naar deze micro-organismen. De meeste essentiële organismen zijn de volgende bacteriën: Bacillus c. , Brucella, Campylobacter, Clostridium, E. coli, Listeria m, Salmonella, Staphylococcen en Entero’s.

Wij beperken onze microbiologische analyses niet slechts tot voedingsmiddelen, maar deze voeren wij ook uit op bijvoorbeeld ademlucht.

uw branche