Brandstoffen, smeermiddelen, raffinaderij producten

De kwaliteit van zowel brandstoffen en smeermiddelen is continue in ontwikkeling.
Of het nu gaat om de smerende eigenschappen van zwavelarme dieselbrandstoffen, een schonere en zuinigere benzinesoort of de eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van zware stookolie ten behoeve van de zeescheepvaart.

De eisen die gesteld worden vanuit de automobielindustrie aan de samenstelling van brandstoffen ten gevolge van internationale milieueisen zijn enorm. Immers een combinatie van moderne technieken bij de ontwikkeling van de hedendaagse motoren in combinatie met de samenstelling van brandstoffen kan leiden tot een aanzienlijke reductie in emissie van schadelijke stoffen.

Maar ook de samenstelling van de brandstof op zich wordt steeds nauwgezetter onderworpen aan de eisen vanuit internationale wetgeving: benzine is loodvrij en het gehalte aan aromatische koolwaterstoffen in benzine moet omlaag. Het gehalte aan zwavel in dieselbrandstof wordt gereduceerd tot nul en de ontwikkeling van roetdeeltjes die ontstaan bij de verbranding van diesel is een zorg die om veel aanpassing van de brandstof vraagt.

Allemaal kwaliteitsaspecten die slechts door middel van analyses en testen aan het licht gebracht kunnen worden. Continue monitoren van de nieuwe kwaliteiten brandstoffen kan alleen op basis van frequente controle, maar ook afwijkingen of verontreinigingen kunnen in een laboratorium met zorg vastgesteld worden.

 

 

uw branche