Veiligheid procesindustrie

 

De kwaliteit van ademlucht/perslucht en zuurstofmengsels is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en/of klanten. Monitoring en incidentele metingen moeten de kwaliteit bewaken en aantonen. Op overheidsniveau is aandacht voor de kwaliteit van ademlucht en gassen. Verschillende autoriteiten dragen verantwoordelijkheid voor de regelgeving. Zo stelt de European Pharmacopoeia stringenteeisen aan de kwaliteit van medische lucht, synthetische lucht en zuurstof. Deze eisen gelden in alle landen van de Europese Unie. In Nederland ziet de Inspectie voor de Volksgezondheid toe op de naleving van de cri teria en de borging van de kwaliteit voor ademlucht en medische gassen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op ademlucht ten behoeve van hulpdiensten, zoals de brandweer, van duikers en voor industriële toepassingen. Maar ook wereldwijd zijn er normen opgesteld met betrekking tot ademlucht bijvoorbeeld ISO 7396, ISO 8573 en ISO 14644.

NEDLAB, kundig en ervaren

NEDLAB is binnen Nederland hét toonaangevende laboratorium dat zich bezig
houdt met het meten van de kwaliteit van ademlucht en medische gassen. Dit geldt bijvoorbeeld het meten van de kwaliteit van de ademlucht in een compressor - oud of nieuw - tot een afnamepunt op gebruikersniveau of het overdrukpak van de operator in de chemische industrie.

De vakbekwame, ervaren buitendienstlaboranten en de analisten van NEDLAB beschikken over een uitgebreid arsenaalaan mobiele meetapparatuur en een goed geoutilleerd laboratorium. De metingen, testen en analyses voldoen aan alle valide normen. NEDLAB is derhalve een uitstekende partner voor de controle en monitoring van de kwaliteit van de door u gebruikte lucht op parameters als deeltjes, olie, vocht, CO, CO2, SO2 etc.

Borging van de kwaliteit

NEDLAB werkt continue aan verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. Kwaliteit heeft immers alles te maken met veiligheid; van ons, maar ook van u, uw medewerkers en uw klanten. NEDLABhanteert voor de kwaliteitsborging twee normen:

  • ISO 9001
  • NEN-EN-ISO/IEC 17025 (zie registratienummer RvA L356 www.rva.nl) (met als focus testen als O2-gehalte, olie, H2O, CO, CO2 en SO2) 

De validatie van meetapparatuur en analysemethodes is uiteraard onderdeel van onze kwaliteitsborging.
Interne en externe auditors monitoren al onze geaccrediteerde activiteiten en indien gewenst zijn onze opdrachtgevers welkom voor het uitvoeren van een audit. Voor validatie, controle en calibratie van de methodes en meetapparatuur gebruikt NedLab uitsluitend de nodige gecertificeerde standaarden, waaronder ISO 17025 geaccrediteerde gasmengsels (door bijvoorbeeld het Van Swinden Laboratorium).

Wanneer meten?

Wanneer zijn metingen van ademlucht en gassen nodig? Het antwoord op deze vraag is tamelijk complex en afhankelijk van diverse omstandigheden. Sommige situaties vragen om frequente meting of monitoring. Dit betreft onder meer metingen bij de bron, c.q. compressor of op kritische locaties. Verder is monitoring van toepassing op verafgelegen afnamepunten en weinig of nooit gebruikte afnamepunten. Incidenteel zijn metingen nodig bij werkzaamheden aan het leidingnet, bijvoorbeeld bij uitbreiding daarvan. Het in gebruik nemen van een nieuwe installatie, zoals een compressor of opslagtank, en nieuwbouw maken eveneens een incidentele meting noodzakelijk.

Overdrukpak en perslucht

In diverse industriële sectoren kunnen medewerkers slechts veilig werken in een overdrukpak met onafhankelijke luchtvoorziening. Voor deze luchtvoorziening maakt u waarschijnlijk gebruik van een al dan niet mobiele compressor. Het spreekt voor zich dat deze ademlucht voldoet aan alle eisen zoals deze gesteld zijn in bijvoorbeeld de normen ISO 7396, ISO 8573 en ISO 14644. Dat geldt eveneens voor perslucht in cilinders. Het vullen van dergelijke cilinders gebeurt normaliter met behulp van een compressor. De door de compressor geproduceerde lucht toetsen wij eveneens aan de eisen zoals vastgelegd in de diverse normen.

Op locatie en in het lab

Ervaren medewerkers van NEDLAB voeren de metingen van ademlucht en gassen uiteraardop locatie uit. Daarnaast nemen zij gasmonsters voor uitgebreide analyse in het laboratorium van NEDLAB. Naast expertise op het gebied van ademlucht en gassen heeft NedLab brede ervaring in het onderzoek naar verontreinigingen, gehaltes en samenstelling van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten.

24/7

De medewerkers van NEDLAB staan 7 dagen per week en 24 uur per dag paraat. In geval van een calamiteit of andere dringende noodzaak, kunt u contact opnemen met T 0187-478444. Onze medewerkers trachten u zo snel als mogelijk van dienst te zijn.

Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

 

uw branche