Laboratorium voor farmaceutische analyses

Nedlab is een onafhankelijk laboratorium voor onderzoek, analyses en testen voor de farmaceutische industrie. 

Farmaceutica: een verzamelnaam van anorganische, organische en biochemische preparaten ten behoeve van de gezondheidszorg. De kant en klare producten staan onder scherpe controle van overheden, maar ook van de farmaceutische industrie zelf. Grondstoffen en halffabrikaten krijgen alle aandacht op het gebied van zuiverheid en contaminaties.

Uitgebreid onderzoek op basis van internationale methodes zoals US Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia etc staan borg voor uniforme analyse methodes.
Naast de internationaal geaccepteerde standaarden biedt ons laboratorium een uitgebreid arsenaal aan analysetechnieken om naast het “standaard”werk ook uitgebreider en incidenteel onderzoek te verrichten.

Het door EBN-Certification gecertificeerde managementsysteem volgens ISO 9001:2015 borgt de processen vanaf het aanvragen van een tarief tot aan de opslag en afvoer van de monsters. De norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 wordt gehanteerd voor onze kernactiviteit: analyseren, monsterneming en testen  (Voor scope zie L356 www.rva.nl)

Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

uw branche