NEDLAB-Xpertlab

Testen, analyses en onderzoek

Uw core business (of kernactiviteit) is de insteek van onze benadering met betrekking tot testen, analyses en laboratorium-onderzoek. Er is immers niemand die zo veel van uw activiteiten, uw producten, uw processen en uw bedrijf weet als uzelf. Wij van NEDLAB-Xpertlab  combineren uw kennis graag met onze kennis op het gebied van laboratoriumtesten en analyses of uitgebreid laboratoriumonderzoek om tot betrouwbare resultaten te komen op het moment dat u deze nodig heeft. Desgewenst rapporteren wij niet alleen gortdroge cijfers, maar ook adviseren wij u met betrekking tot deze resultaten in combinatie met uw actuele vraag.

Producten en Materialen 

Het scala aan grondstoffen en producten welke wij regelmatige in ons laboratorium testen en onderzoeken zijn heel breed, zoals:

 • petrochemicals (oplosmiddelen, aromatische koolwaterstoffen zoals benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o-m-p xyleen, styreen, organische zuren, amines, aldehydes en ketonen)
 • fine chemicals
 • cosmetische grondstoffen en producten
 • farmaceutische grondstoffen en producten
 • dranken (alcoholische en niet-alcoholische)
 • geur- en smaakstoffen
 • plantaardige oliën en vetten
 • voedingssupplementen
 • gassen (medische zuurstof, lachgas, kooldioxide, stikstof, zeer zuivere gassen, food gassen)
 • lucht (perslucht, ademlucht, medische lucht technische lucht, omgevingslucht).

Testen

Het arsenaal aan testen welke wij aanbieden is zéér uitgebreid, afhankelijk van grondstof of product hierbij een klein overzicht:

 • identificatie
 • zuiverheid, purity, assay, gehalte
 • active ingredient
 • water (KF)
 • zuurgatal
 • pH
 • contaminanten, vervuilingen
 • inhibitor
 • polymers
 • aldehyden en ketonen
 • niet vluchtige bestanddelen
 • kleur
 • droge stof
 • as gehalte
 • vlampunt
 • viscositeit dynamisch (Brookfield) en kinematisch
 • soortelijk gewicht, dichtheid (pycnometer, areometer, DDM, digitale dichtheidsmeter)
 • kookpunt, destillatie (atmosferich en onder gereduceerde druk), kooktraject
 • smeltpunt, vriespunt, stolpunt, smeltraject
 • brekings index
 • chemisch en biologisch zuurstof verbruik
 • totaal stikstof (kjeldahl)
 • anionen: ammonium (NH4+), cyanide (CN-), fluoride (F-), bromide (Br-), jodide (I-), nitriet (NO2-), nitraat (NO3-), sulfiet (SO32-), sulfaat (SO42-), fosfaat (PO43-), acetaat (Ac-)
 • totaal en organisch chloor (Cl), broom (Br), fluor (F), jodium (I), zwavel (S), fosfor (P)
 • alkali en aardalkali metalen:lithium (Li), natrium (Na), kalium (K), magnesium Mg), calcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba)
 • metalen: boor (B), aluminium (Al), silicium (Si), scandium (Sc), titanium (Ti), vanadium (V), chroom (Cr), mangaan (Mn), ijzer (Fe), cobalt/kobalt (Co), nikkel (Ni), koper (Cu), zink (Zn), arseen (As), seleen (Se), tin (Sn), antimoon (Sb), kwik (Hg), lood (Pb), bismuth (Bi) ets. etc. 

Analysetechnieken

Ons professionele laboratorium biedt onder andere de volgende technieken aan:

 • elementanalyse zoals ICP-OES, AAS HGA (grafietoven), AA koude damp (CV = cold vapour); röntgenfluorescentie (XRF, EDX)
 • gaschromatografie (GC-FID, GC-TCD, GC-MS)
 • vloeistofchromatografie (HPLC-UV/vis, HPLC-RI, HPLC-Fluorescentie, HPLC-DAD)
 • ionchromatografie (IC en Combustion-ionchromatografie = CIC)
 • uv-vis spectrometrie (fixed wavelength, wavelength scan, time driven scan)
 • Fourier Transform Infrarood (FTIR, U-ATR, sandwich, spacer, tablet, gascel 10 cm en 500 cm)
 • diverse titrimetrische technieken ( o.a. Karl Fischer)
 • diverse gravimetrische technieken

e-mail: info@nedlab.eu

 

uw branche