Laboratorium voor analyses van verf & coating.

Nedlab is een onafhankelijk laboratorium voor onderzoek, analyses en testen van verf en coating. 

De kwaliteit van verf en coating staat enorm onder druk van de milieu- en gezondheidswetgeving. Bewezen formuleringen worden gewijzigd omdat het gehalte aan koolwaterstofoplosmiddelen verlaagd moet worden of omdat producten zelfs geheel oplosmiddel vrij moet worden.

Het wijzigen van het oplosmiddelenpakket heeft uiteraard verregaande consequenties voor de volledige samenstelling resp. formulering van de verf of coating. Veel componenten zijn immers toegepast op basis van het koolwaterstoffen oplosmiddel.

Niet alleen het product vraagt veel aandacht maar ook de voorbehandeling komt in een ander licht te staan bij wijziging van samenstelling en of fysische eigenschappen zoals droging, harding, porositeit en lichtechtheid.

Na aanbrengen van de coating kunnen er bij thermische bewerkingen schadelijke dampen vrij komen. Ook historische onderzoeken zullen hier herhaald moeten worden vanwege gewijzigde formulering.

Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

uw branche