Onafhankelijk, zelfstandig, integer, betrouwbaar

Determined in Quality

NEDLAB is een onafhankelijk en zelfstandig dienstverlenend laboratorium ten behoeve van het bedrijfsleven en overheden. Onze dienstverlening kent drie hoofdactiviteiten:

- NEDLAB Lucht & Gassen

zie ook www.luchtengassen.nl en www.gaszaire.com

NEDLAB Investigative Chemistry

zie ook www.investigative-chemistry.com

NEDLAB-XPERTLAB

zie ook www.xpertlab.nl

De dienstverlening binnen deze 3 hoofdactiviteiten is gebaseerd op de langdurige en brede ervaring binnen de B-to-B branch van onafhankelijk monsterneming, testen (ook op locatie) laboratorium analyses op het vlak van analytische en fysische chemie en microbiologie én chemisch technisch onderzoek. Onze dienstverlening strekt zich uit van een simpele routine-analyse tot uitgebreid onderzoek, meting op locatie (met behulp van draagbare meetapparatuur en uitgebreide en soms complexe monstername van gas, vloeistof en solids.

Herkomst monstermateriaal

Ongeacht de activiteiten van onze opdrachtgevers is NEDLAB hét onafhankelijke laboratorium voor uw analyses, testen en onderzoek ten behoeve van grondstoffen, halfabrikaten, procescontrole, trouble-shooting, productie, producten, productinnovatie, concurrentieonderzoek, milieu, reststoffen etc.

Advies

Wij beperken ons niet tot het rapporteren van soms gortdroge cijfers, maar indien gewenst kunnen wij samen met u werken aan het oplossen van problemen. Advisering is dan ook een belangrijk aspect van onze dienstverlening.

Dienstverlening

Gewaardeerde aspecten van onze dienstverlening zijn:

 • Monsterneming en testen op locatie van perslucht, gas, liquid en solid.
 • Testen en analyses volgens nationale en internationale normen (NEN, ISO, EN, DIN, European Pharmacopoeia, ASTM, SSSA, SAE, AOCS, AOAC etc.)
 • Testen en analyses volgens uw in-house analysemethodes of werkvoorschriften
 • Testen, analyses en onderzoek volgens door NEDLAB ontwikkelde analysemethodes of werkvoorschriften 
 • Methode-ontwikkeling, in nauwe samenwerking met uw technici kunnen wij analysemethodes ontwikkelen en eventueel bij u implementeren
 • Maatwerk afgestemd op uw wensen en eisen (routine, hoogfrequent, incidenteel of research) 
 • Open en heldere tariefstructuur
 • Wij streven er naar om binnen een werkdag (vaak binnen enkele uren) een heldere prijsopgave te kunnen sturen
 • Korting vanaf zes monsters per zending
 • Meten op locatie
 • Monsterneming
 • Decennialange ervaring in onafhankelijk onderzoek
 • Arbitrage-analyses
 • Dienstverlening rond de klok (24 uur per dag, 7 dagen per week)
 • NEDLAB koeriersdienst
 • “ONE STOP” service-laboratorium
 • U spreekt met onze mensen, niet met afdelingen
 • ISO 9001:2015 gecertificeerd
 • Q.P. Nedlab B.V. handelend onder de naam NEDLAB LUCHT & GASSEN is NEN EN ISO/IED 17025 geaccrediteerd voor: zie scope ‘L356 - Raad voor Accreditatie (rva.nl)’

uw branche