Speciale gassen

Voor de controle van gassen en lucht zijn vaak metingen op locatie noodzakelijk. Doorgaans behoort hier aanvullend laboratoriumonderzoek bij en is het dus noodzakelijk om lucht en gassen in speciale gaszakken of gaspipetten te bemonsteren. Technische/industriële gassen controleren wij eveneens op kwaliteit en samenstelling om er zeker van te zijn dat de producten voldoen aan de gewenste of noodzakelijke specificaties.

Deskundig

De buitendienstmedewerkers van NEDLAB zijn uitstekend opgeleid voor hun taak. Zij hebben ervaring met een breed scala aan bemonsteringen en beschikken over alle benodigde apparatuur en hulpmiddelen.
Hierbij behoren vanzelfsprekend ook persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast beschikken al onze buitendienstmedewerkers over een VCA-diploma en een Veiligheidspaspoort en mogen zij zich op grond daarvan op de meeste bedrijfsterreinen begeven.

Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

uw branche