Lucht en gassen

Gas: een verzamelnaam voor een aggregatietoestand van in principe alle voorkomende stoffen. Maar in het dagelijkse taalgebruik bedoelen wij veelal alléén die stoffen die onder “normaal” condities als gas voorkomen.

De lucht die wij inademen bestaat uit zuurstof, stikstof, kooldioxide, vocht en sporen van andere gassen. Ook de atmosferische lucht wordt bewerkt ter zuivering of zelfs in een zgn. luchtscheidingsfabriek gebruikt als grondstof voor de productie van ander gassen.
Naast de reeks aan permanente gassen, zijn er ook de koolwaterstoffen die deels geproduceerd worden door moedertje aarde in de vorm van aardgas en gas in ruwe aardolie (bij raffinage ontstaat LPG), dit wordt deelsdeels geproduceerd door de chemische industrie: naftakrakers produceren grote hoeveelheden ethyleen, maar daarnaast worden op chemische wijze ook andere zgn. olefinen geproduceerd.
Al deze gassen worden voornamelijk gebruikt als grondstof voor de chemische en kunststof industrie.

Voorts kennen we de kwalitatief bijzondere groep van medische gassen als de medische lucht, medische zuurstof, lachgas en menggassen.

Al deze gassen vragen specialistische apparatuur en kennis om tot eenduidige resultaten van testen en analyse te komen.

Meer informatie over lucht en gassen kunt u hier vinden

uw branche