Laboratorium voor ademlucht & medische gassen

Nedlab is een onafhankelijk laboratorium voor kwaliteitscontrole, metingen, analyses en testen van ademlucht (perslucht) en medische gassen.

Gezondheidszorg

De kwaliteit van ademlucht (perslucht) en medische gassen is van groot belang voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers en patiënten. Monitoring en incidentele metingen moeten de kwaliteit bewaken en aantonen. 

Determined in quality

Op overheidsniveau is aandacht voor de kwaliteit van ademlucht en medische gassen. Verschillende autoriteiten dragen verantwoordelijkheid voor de regelgeving. Zo stelt de European Pharmacopoeia stringente eisen aan de kwaliteit van medische lucht, synthetische lucht, zuurstof, lachgas en andere gassen. Deze eisen gelden voor alle zorginstellingen in de landen van de Europese Unie. In Nederland ziet de Inspectie voor de Volksgezondheid toe op de naleving van de criteria en de borging van de kwaliteit voor ademlucht en medische gassen.

NEDLAB, kundig en ervaren

NEDLAB is binnen Nederland hét toonaangevende laboratorium dat zich bezig houdt met de kwaliteit en de kwaliteitscontrole van ademlucht en medische gassen. Dit geldt bijvoorbeeld het meten van de kwaliteit van de ademlucht afkomstig van een compressor - oud of nieuw - tot een afnamepunt op patiëntniveau, van de IC in het ziekenhuis tot de behandelkamer in de kliniek.
De vakbekwame, ervaren buitendienst laboranten en de analisten van NEDLAB beschikken over een uitgebreid arsenaal aan mobiele meetapparatuur en een goed geoutilleerd laboratorium. De metingen, testen en analyses voldoen aan alle valide normen. NEDLAB is derhalve een uitstekende partner voor de controle en monitoring van de kwaliteit van de door u gebruikte lucht en gassen zoals zuurstof, lachgas, stikstof, CO2 enz.

Borging van de kwaliteit

NEDLAB werkt continue aan verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening. Kwaliteit heeft immers alles te maken met veiligheid; van ons, maar ook van u, uw medewerkers en uw klanten. NEDLAB hanteert voor de kwaliteitsborging twee normen:

  • ISO 9001
  • NEN-EN-ISO/IEC 17025 (zie registratienummer RvA L356 www.rva.nl) (met als focus de metingen en testen
    van medische gassen volgens de EP)

De validatie van meetapparatuur en analysemethodes is uiteraard onderdeel van onze kwaliteitsborging.
Interne en externe auditors monitoren de geaccrediteerde activiteiten en indien gewenst zijn onze opdrachtgevers welkom voor het uitvoeren van een audit. Voor validatie, controle en calibratie van de methodes en meetapparatuur gebruikt NEDLAB uitsluitend de nodige gecertificeerde standaarden, waaronder ISO 17025 geaccrediteerde gasmengsels (door bijvoorbeeld het Van Swinden Laboratorium).

Meten in ziekenhuizen, klinieken en praktijken

Wanneer zijn metingen van ademlucht en gassen nodig? Het antwoord op deze vraag is tamelijk complex en afhankelijk van diverse omstandigheden. Sommige situaties vragen om frequente meting of monitoring. Dit betreft onder meer metingen bij de bron, c.q. compressor, kritische locaties zoals de OK, vercouver, IC en neonatologie en in de apotheek. Verder is monitoring van toepassing op verafgelegen afnamepunten en weinig of nooit gebruikte afnamepunten. Incidenteel zijn metingen nodig bij werkzaamheden aan het leidingnet, bijvoorbeeld bij uitbreiding daarvan. Het in gebruik nemen van een nieuwe installaties, zoals een compressor of opslagtank, en nieuwbouw maken eveneens een incidentele meting noodzakelijk.

Op locatie en in het lab

Ervaren medewerkers van NEDLAB voeren de metingen van ademlucht en gassen uiteraard op locatie uit. Daarnaast nemen zij gasmonsters voor uitgebreide analyse in het laboratorium van NEDLAB. Naast expertise op het gebied van ademlucht en medische gassen heeft NEDLAB brede ervaring in het onderzoek naar verontreinigingen, gehaltes en samenstelling van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten.

24/7

De medewerkers van NEDLAB staan 7 dagen per week en 24 uur per dag paraat. In geval van een calamiteit of andere dringende noodzaak, kunt u contact opnemen met 0187-478444. Onze medewerkers trachten u zo snel als mogelijk van dienst te zijn.

Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

uw branche