Farmaceutische industrie

De term Farmaceutica is een verzamelnaam voor anorganische, organische en biochemische preparaten ten behoeve van de gezondheidszorg. De producten staan onder scherpe controle van zowel overheden als de farmaceutische industrie zelf. Grondstoffen en halffabrikaten krijgen alle aandacht op het gebied van zuiverheid en contaminaties.

Uitgebreid farmaceutisch onderzoek vindt plaats op basis van internationale methodes, zoals US Pharmacopoeia, European Pharmacopoeia etcetera, wat borg staat voor uniforme analysemethodes. Ons laboratorium biedt niet alleen onderzoek aan op basis van de internationaal geaccepteerde standaarden. Naast het ‘standaardwerk’ beschikken wij over een uitgebreid arsenaal aan analysetechnieken om uitgebreid en incidenteel onderzoek te verrichten. Ons managementssysteem, ISO 9001- 2000 gecertificeerd door TUV Rheinland, borgt de processen vanaf het aanvragen van een tarief tot aan de opslag en afvoer van de monsters. Voor het analyseren en testen hanteren wij de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025 (Zie registratienummer RvA L356 www.rva.nl).

Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

uw branche