www.afvalwaterlab.nl

Een nieuwe naam met vertrouwde service

Onder de naam www.afvalwaterlab.nl bieden wij laboratorium- en onderzoeksdiensten aan met betrekking tot afvalwater en dat helemaal toegespitst op uw bedrijf en uw activiteiten.

Ongeacht of u één keer per jaar het water van uw olieafscheider moet laten onderzoeken of dat u dagelijks als onderdeel van uw proces uw afvalwater op een aantal parameters moet laten testen.

 

Afvalwater, meting, monsterneming en laboratoriumanalyse

Wanneer u vanuit uw bedrijf afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u daarvoor betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte van deze heffing is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost.

Het is dus noodzakelijk dat u weet hoeveel afvalwater u loost en wat de kwaliteit van het afvalwater is (lees verontreinigingen).

Er moeten dus zeer frequent verschillende handelingen verricht worden.

Afhankelijk van de inrichting en de aard van uw activiteiten kan deze frequentie verschillen van dagelijks tot een beperkt aantal per jaar. De gestelde eisen kunnen bovendien per waterschap verschillen.

 

Handelingen als het doen van metingen, het nemen van monsters en het verrichten van analyses, wij kunnen u bijstaan met raad én daad.

Een overzicht:

-          Chemische Zuurstof Verbruik (CZV)

-          Biologisch Zuurstof Verbruik (BZV)

-          Kjeldahl Stikstof

-          Zwevende stof

-          Zuurgraad (pH)

-          Geleidbaarheid)

-          Anionen (bromide, chloride, fluoride, sulfiet, sulfaat, sulfide, nitriet, nitraat, fosfaat, cyanide etc.)

-          Zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, nikkel, lood, zink, kwik, thallium maar ook tin, antimoon, seleen, zilver, titanium etc.)

-          Aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, o-, m- en p-xyleen, styreen, maar ook e C8-, C9-, en C10 aromaten als totaal maar ook elk afzonderlijk)

-          Minerale olie

-          Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)

-          Extraheerbare organische haliden (EOX)

-          Ftalaten,

-          Etc. etc.

Tarieven

Onze tarieven zijn méér dan competitief, informeer naar de mogelijkheden. Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

uw branche