Bodem, Waterbodem, Grond

Er zijn nogal wat controles ten aanzien van grond en water. Of het nu de grond betreft die dient voor de bouw van huizen of bedrijven, grondwater van verontreinigde terreinen of de controle van afvalwater in verband met lozingsvergunningen, laboratoriumonderzoek in combinatie met regelgeving en eisen borgen de kwaliteit van het milieu.

Ook industriële toepassingen zoals filtratietechnieken of biologische reiniging door specifieke culturen kunnen alleen hun werking of geschiktheid aantonen als een en ander ondersteund wordt door laboratorium analyses.

Snelle analyses o.a. in geval van incidenten tijdens transport (auto, trein, schip en/of pijpleiding) dragen zorg voor een adequate aanpak van spill’s en voorkomen een onnodige verontreiniging van bodem en oppervlaktewater.

Het goed geoutilleerde lab kan die diensten leveren die vereist zijn, deenk hier bij aan bijvoorbeeld:

CZV; BZV; Totaal Stikstof; Zwaare metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn), elemetenscan, kationen, anionen, EOX, BTEX, minerale olie, vluchtige koolwaterstoffen; pH, Geleidbaarheid; kleur; geur en wat al niet meer.

 

uw branche