Gassen onder druk

Binnen het analytische laboratorium is de groep van gassen – met name gassen onder druk en vloeibaar gemaakte gassen – een monsterstroom die speciale aandacht vraagt vanwege de aggregatiestoestand. Van drukloos gas dat bemonsterd wordt met speciale hulpmiddelen via gassen onder druk tot vloeibaar gemaakte gassen. 

Ook binnen de gassenwereld zijn er diverse branches actief.

  • petroleum industrie met gassen als LPG, propaan en butaan;
  • chemische industrie met gassen als ethyleen, propyleen, iso-butyleen,, butadieen etc.;
  • koelindustrie met koude middelen zoals CO2, ammoniak, en de Fluorhoudende koolwaterstoffen;
  • permanente gassen helium, stikstof, argon etc.;
  • medische gassen zoals zuurstof, lachgas en speciale lucht mengsels;
  • voedingsmiddelenindustrie maakt gebruik van allerlei mengsel ter bescherming van voorverpakte levensmiddelen;

Kortom een heel breed scala aan gassen en gasmengsels voor een zo nog groter scala aan toepassingen.
Wellicht kan onze kennis van toepssing zijn in de kwaliteitscontrole of het meten van verontreinigingen.

Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.

uw branche