Laboratorium voor cosmetica analyses

Nedlab is een onafhankelijk laboratorium voor onderzoek, analyses en testen voor de cosmetische industrie. 

'Cosmetica', een verzamelnaam voor een groep producten die te maken hebben met de uiterlijke lichamelijke verzorging van de mens (en steeds vaker het dier). In feite een tegenhanger van voeding en kleding (mode). Cosmetica betreft een productenrange die begint bij de “klassieke” handzeep tot rimpelbestrijdende crêmes. De samenstelling is veelal complex. Bijvoorbeeld een relatief eenvoudige maar moderne handzeep bevat als snel zo’n 15 verschillende componenten (water, natriumlaurylethersulfaat, cocamidopropyl betaïne, PEG-7 glyceryl cocaote, natriumchloride, laureth-3, natriumbenzoaat, glycoldistearaat, citroenzuur, Laureth-4, parfum, kaliumsorbaat, denatonium benzoaat (bitrex), en kleurstoffen Cl 15985, Cl 16035). Een eenvoudige samenstelling lijkt al complex, doch de keuze met betrekking tot de zuiverheid van grondstoffen alsmede de kwantitatieve samenstelling is wellicht nog belangrijker om tot een stabiele en duurzame samenstelling te komen die bovendien ook nog de uitwerking heeft waarvoor het gemaakt is. Met de wetenschap dat het scala aan productranges en binnen elke range de variëteit groot is, spreekt het voor zich dat kwaliteitscontrole op zowel grondstoffen als halffabrikaten en producten essentieel is. Bovendien worden de eisen op microbiologische verontreinigingen en houdbaarheid steeds hoger.
 
Ook op het gebied van nationale en internationale wetgeving is er het nodige gaande:
Productveiligheidsrapport (bron 1223/2009/EU bijlage I):
 
Een productveiligheidsrapport van een cosmetisch product omvat de volgende elementen:
Productveiligheidsinformatie
a.      een opgave van de samenstelling van het product;
b.      een overzicht van de (relevante) chemische en fysische eigenschappen van het product;
c.      gegevens omtrent de stabiliteit van het product in chemisch-fysische zin;
d.      gegevens omtrent de microbiologische kwaliteit van het product, alsmede een zogenaamde challenge test;
e.      opgaven van de kwaliteit en zuiverheid van de bij de vervaardiging gebruikte grondstoffen;
f.       gegevens omtrent de toepasbaarheid, zuiverheid en eigenschappen van het verpakkingsmateriaal van het product, in het bijzonder gegevens omtrent verontreinigende bestanddelen die van invloed zijn of kunnen zijn op de kwaliteit van het product, zoals weekmakers, losmiddelen en dergelijke in het geval van kunststoffen en las- en soldeermiddelen, conserveringsoliën en beschermende coatings in het geval van metalen verpakkingen;
g.      een beschrijving van de wijze waarop het product dient te worden gebruikt en de daartoe eventueel te geven nadere aanbevelingen;
h.      een beschrijving van de plaatsen waar blootstelling plaatsvindt, de voorgeschreven dosering(en), duur en frequentie van blootstelling, de blootstellingsroute(s) en de beoogde doelgroep
i.       een beschrijving van het toxicologisch profiel van de in het product aanwezige grondstoffen, van hun eventuele verontreinigingen en hun eventuele interacties;
j.       een opgave van eventueel bekende, ongewenste bij- en nevenwerkingen van het product;
k.      eventuele andere relevante informatie, bijvoorbeeld testgegevens van experimenten met proefpersonen
 
Productveiligheidsbeoordeling
1.      Een (toxicologische) eindconclusie inzake de aan het gebruik van het cosmetisch product voor de gebruikers verbonden risico’s;
2.      Een verantwoording van de noodzaak van de op het etiket vermelde specifieke waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen;
3.      Een nadere motivering van de onder 1 en 2 beschreven conclusie en verantwoording, gebaseerd op het totaal van de gegevens verzameld onder A. Productveiligheidsinformatie;
4.      Een opgave van de kwalificaties van degene die de beoordeling heeft uitgevoerd.
 
 
2.      Uitvoering
De omvang van de per product uit te voeren (advies)werkzaamheden hangen nauw samen met het totaal aan productinformatie dat door de opdrachtgever wordt of kan worden aangeleverd. De gegevens onder 1 A a. t/m f. en k. zijn normaliter bij de fabrikanten bekend. Voor de gegevens onder g. t/m j. is in veel gevallen aanvullend onderzoek en studie nodig.
 
De onder 1 B omschreven items moeten bij de beoordeling per product steeds in hun volledigheid worden uitgevoerd.
 
De beoordelingen zullen worden uitgevoerd door een ervaren beoordelaar op het gebied van cosmetische producten, huishoudchemicaliën, biociden en vergelijkbaar, die deze werkzaamheden al meer dan 20 jaar uitvoert in opdracht van verschillende opdrachtgevers in Nederland, en als kundig bekend staat bij de toezichthoudende overheidsinstantie (Voeding en Waren Autoriteit)
Naast de opstelling van een productveiligheidsrapport dient tevens rekening te worden gehouden met de notificatieplicht van cosmetische producten bij de CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), welke op 11 juli 2013 voor nieuw binnen de EU op de markt te brengen producten ingaat, en welke voor bestaande producten per deze datum op straffe van een handelsverbod dient te zijn gerealiseerd.
 
Als onderdeel van dit rapport dienen er allerlei stabiliteitstesten uitgevoerd te worden
 
-       Tijd stabiliteit                                                                                                                            
-       Verhoogde temperatuur                                                                                                          
-       Koude test   
-       Licht stabiliteit
-       Mechanische stabiliteit             
-       Challenge test
 

Voor veel van deze stabiliteitstesten is een initieel product onderzoek noodzakelijk om een vergelijk te kunnen maken tussen eigenschappen voor en na de diverse stabiliteitstesten.

-       INITIEEL PRODUCTONDERZOEK (basis vergelijking)
o    Fysische en chemische testen, per keer                                                                       
.   Visuele kleur
.   Geur
.   Fragrance samenstelling
.   pH
.   Viscositeit
.   Peroxide value
.   Emulsie stabiliteit (incl. micrscopische onderzoek)
o    Microbiologische testen                                                                                                    
.   Kiemgetal
o    Verpakkingstesten                                                                                                           
.   Effect verpakking op product
 
Lees hier meer over onze analyse-methode en dienstverlening of vraag via deze pagina een prijs aan of stel een andere vraag.
 
NUTTIGE LINKS:

 

uw branche